Friday, November 01, 2013

Berjemaah itu bukti Kekuatan

“Ada tiga golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Taala, iaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah, kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala, dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah.”
(Riwayat Abu Daud)

“Barangsiapa yang pergi menuju masjid untuk solat berjemaah, maka satu langkah akan menghapuskan satu kesalahan dan satu langkah lainnya akan ditulis sebagai satu kebajikan untuknya, baik ketika pergi mahupun pulangnya.”
(Riwayat Ahmad)“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan bersuci (telah berwuduk) untuk melaksanakan solat fardu (berjemaah), maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan ihram.”
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

“Barangsiapa yang pergi ke masjid dan pulang (darinya), maka Allah menyiapkan untuknya persinggahan di syurga setiap kali pergi dan pulang.”
(Muttafaq ‘alaih)No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...